با سلام!

دوستان عزیز به منظور ایجاد اتاق فکر در وبلاگ رسمی گوزل بخشی را تدارک دیدیم تا در اینجا بحث های آزاد در مورد مسائل شهری انجام پذیرد.

فقط خواهشمند است در بیان نظرات ، مواضع شرعی و سیاسی و قانونی و حریم افراد مد نظر قرار گیرد و خطوط قرمز را رعایت فرمایید.

با تشکر ، مدیر وبلاگ