به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی، مهندس فرخی از آغاز عملیات نورپردازی منحصربه فرد ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز خبر داد.

مهندس فرخی ضمن اعلام خبر فوق افزود: از دید زیباشناسی نورپردازی اماکن شهر یکی از ارکان مهم زیبایی ان شهر قلمداد میگردد و استفاده از نور پردازی های مهندسی موجب زیبایی های وصف ناپذیر آن شهر و افزایش شادابی شهر در شب میگردد. لذا به منظور افزایش زیبایی های بصری شبهای تبریز ساختمان شهرداری منطقه 9 تبریز به زودی مجهز به سیستم روشنایی مهندسی منحصربه فرد خواهد شد.

نورپردازی منحصربه فرد ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز

دریافت
عنوان: نورپردازی منحصربه فرد ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز
حجم: 80.7 کیلوبایت
توضیحات: نورپردازی منحصربه فرد ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز

نورپردازی منحصربه فرد ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز

دریافت
عنوان: نورپردازی منحصربه فرد ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز
حجم: 89.9 کیلوبایت
توضیحات: نورپردازی منحصربه فرد ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز

نورپردازی منحصربه فرد ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز

دریافت
عنوان: نورپردازی منحصربه فرد ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز
حجم: 76.6 کیلوبایت
توضیحات: نورپردازی منحصربه فرد ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز